Policisti glābj iedzīvotājus no krūmāju ugunsgrēka Sonomas apgabalā (Kalifornija, ASV).