Manevram nepareizi izvēlēts ātrums, izraisa avāriju