Ledāja kušana Kazahstānā, izraisa dubļu šļūdoni, kas skar Almati piepilsētu