Kreisi noskaņotai ortodoks sadur 6 cilvēkus Jeruzalemē.

Jāpiezīmē, ka viņš to ir darījis arī 10 gadus pirms tam un nesen iznācis no cietuma.