Video: Bruņotais uzbrukums beidzās negaidīti.

Dienvidāfrika