Karadarbība Ukrainā (29.07.2014.)

Teroristi apšauda Šahtersku no pilsētas stadiona.