Audio: Ukrainas un Latvijas separātisti cildina komunistu Beness Aijo