Oslo policija nobloķēja satiksmi un pārmeklē transportu. Iemesli nezināmi.