Maskavā musulmaņu ticīgie pārpildīja ielas, lai piedalītos svētku dievkalpojumā